Teenused

Keskkonnaehitus

Kogumismahutite, septikute ja biopuhastite projekteerimine, hooldus ja paigaldus​

Puurkaev-pumplad, pumplahooned, veetöötlusjaamad

Reovee-, sadevee- ja survetõstepumplad

Vee- ja kanalisatsioonitrassid

Roostevaba-ja plasttoodete müük ja valmistamine

Valmistame ja müüme PE materjalist:

Roostevaba materjalist:

Keskkonnaehituse projektide nõustamine ja juhtimine​