09.- 12.2013 Martna Reoveepuhasti Tehnoloogiliste seadmete tarne ja elektri tööd ning paigaldus
09.- 12.2013 Kasti Reoveepuhasti Tehnoloogiliste seadmete tarne ja elektri tööd ning  paigaldus
11.2013 – 02.2014 Eidapere Veetöötlusjaam Tehnoloogia- ja elektri tööd
11.2013 – 02.2014 Ambla Puurkaev Elektri tööd
12.2013 – 02.2014 Väike-Maarja Loomsete jäätmete tehas Vireeni rasva separaatori paigaldus
03.-06.2014 Türisalu RVPJ Tehnoloogia paigaldus
09.-11.2014 Baltic Workboats AS Dokitreilerite valmistamine
11.-12.2014 Kose-Uuemõisa  Reoveepumplate tarne ja elektri automaatika tööd
07.&12.2014 Merinvest OÜ Alumiinium profiilist töölaudade valmistamine
2013- Sõmera Reoveepuhasti Lepinguline hooldus
04.-06.2015 Kose-Uuemõisa Tuletõrjepumpla elektri-ja automaatikatööd
2014-2015 Erakliendid Hajaasustuse veeprogrammi raames septikute ja reovee puhastite paigaldus