Omame pikaajalisi kogemusi keskkonnaehituse projektide läbiviimise ja juhtimise alal, oleme valmis nõustama ja hindama erinevaid keskkonnaehitusprojekte ning koostama tehnoloogilise ja elektri-automaatika osa seletuskirju. Võimalik tellida projektijuhtimise teenust ideest kuni „võtmed kätte“ lahendusteni. Omame vajalikke referentse, pädevust ja tunnistusi. Teostame reoveepuhastite, pumplate ja veetöötlusjaamade tehnilisi konsultatsioone, personalikoolitust ja ekspertiise (koostöös meie partneritega).