Puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade ehitus. Pumplahoonete ehitus (metallkarkass, sandwich, puitkarkass, kivi, plokk, betoon, plekk), vajadusel koos reservuaaride (betoon, plast) ja veepuhastusseadmetega, võimalik tellida koos projekteerimisega või ilma. Sisetorustikud (roostevaba materjal, PE, PPR, Alupex, PVC, kuumtsink, Wirsbo jne. materjalid). Teostame puurkaevude puhastuspumpamist (kaevudele sügavusega kuni 60 m). Puurkaevupumpade müük ja paigaldus. Veetöötlusseademete müük, paigaldus, ning vastav nõustamine ja koolitus. Olemasolevate veetöötlussüsteemide ja -seadmete remont. II astme pumplate ehitus. Veetöötlusjaamade elektri- ja automaatikatööd, sh. kilpide valmistamine, kaabeldus, programmeerimine, häälestamine, projekteerimine.

Reoveepumplate, sadeveepumplate, survetõstepumplate tootmine, ehitus ja paigaldamine nii era- kui ka suurtarbijatele. Valmistame oma tehases teile sobiva reoveepumpla ja komplekteerime selle vajalike pumpade, andurite ja automaatikaga.

Kogumismahutite ja septikute valmistamine ning paigaldus koos imbväljakute ja filteralade rajamisega. Erineva suurusega mahutite projekteerimine ja valmistaminee vastavalt tellija soovile.

Reoveepuhastite projekteerimine (koostöös meie partneritega) ja ehitamine, reoveepuhastite remont, hooldus ja sellealane nõustamine. Ehitame, hooldame ja

remondime reoveepuhasteid alates väikestest omapuhastitest kuni suurte asula reoveepuhastiteni. Reoveepuhasti tehnoloogiliste seadmete tarne, remont ja paigaldus sh. mudakäitlusseadmed. Biotiikide puhastus. Olemasolevate biotiikide puhastamine ja geomembraanide paigaldus.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus (väikeses mahus). Paigaldame vee- ja kanalisatsioonitorustikku nii kinnisel, kui ka lahtisel meetodil koos kõigi vajalike ühendustega. Liitumispunktide ehitus, uute hoonete liitmine olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustikega. Kaeve- ja pinnasetööd roomikekskavaatori ja kopp-laaduriga, kalluritööd. Kraavide kaevamine, kuivenduskraavide kaevamine ja puhastamine Teede ja platside ehitus (väikeses mahus), piirdeaedade ehitus- ja haljastustööd. Maaküttetorustiku paigaldus.